Layout, tryck & bokbindning

Tarkett

I syfte att förbättra och säkerställa produktionerna hos Tarkett har fabrikerna i Ronneby och Hanaskog varit delaktiga i pilotprojektet WCM – World Class Manufacturing. I tio så kallade pelare ska metoder utvärderas och föreslås förbättringar för, i syfte att uppnå bästa arbetssättet och för att längre fram uppnå önskat resultat – att producera varor i världsklass! Exaktaprinting har varit delaktiga hela vägen – från idéframtagning för att illustrera metodiken och framtagning av layout till tryck, efterbehandling och bokbinderi.

Idé / Grafisk form / Tryck