ExaktaKampanj

Skapa kampanjer baserad på insamlad fakta om era kunder.

 • Ökad kundnöjdhet
 • Resultat i realtid
 • Analysverktyg
 • Landningssida, vykort och e-postutskick
 • Adressregister

 

 • Målbild och strategi

  Gemensamt tar vi fram en målbild med kampanjen

 • Taktik

  Hur skall marknaden bearbetas? Vilka mediakanaler skall användas.

 • Produktion & genomförande

  Kampanjen produceras och distribueras.

 • Uppföljning

  Vilket utfall fick kampanjen, vad kan vi tillsammans göra bättre nästa gång.

Lär känna era kunder

ExaktaKampanj är ett utmärkt verktyg för att få nya kunder, samla in fakta om era befintliga kunder, deras behov och förväntningar. Genom bättre förståelse om era kunders förväntningar och önskemål kan kundnöjdheten ökas väsentligt. Genom att känna era kunder skapas bättre kundnöjdhet och ökad lönsamhet.

Exaktas kompletta erbjudande ger dig möjlighet att skapa din kampanj utan svåra hinder. Vi tar ansvar för både utformning, teknisk uppsättning och hela genomförandet.

För att hitta rätt urval för kampanjen kan ni använda dels Exaktas verktyg för att hitta nya adresser/potentiella kunder samt er egen databas för att bearbeta befintliga kunder. Urvalet baseras utifrån en tydlig målsättning med kampanjen.

Vi sätter upp en landningssida och tar fram layout till vykort och e-postutskick. Målgruppen väljs ut via kunds databas för befintliga kunder och via selectverktyget för att hitta nya kunder. Kampanjen genomförs genom att bearbeta kunderna både postalt via vykort och via e-post med uppföljning. Vi tar ansvar för hela genomförandefasen och ni kan följa hur kampanjen fortlöper i realtid. Kampanjens resultat presenteras dels via utfallet i en excelfil och dels via analysverktyg, där vi har en personlig genomgång av kampanjens utfall.

Magnus Sahlén
Vice VD / Försäljningschef
Magnus Sahlén

0701-60 60 28

Skicka e-post
Niclas Welander
Tekniker
Niclas Welander

040-680 89 56

Skicka e-post

© Exakta 2018