Miljö & kvalitet

Vi kombinerar miljö- och kvalitetstänk och kan stoltsera med 5 olika certifieringar:

  • CGP – Certifierad Grafisk Produktion (kvalitet)
  • ISO9001 (Kvalitet)
  • ISO14001 (Miljö)
  • Svanenmärkning (Miljö)
  • FSC (Återplantering)

Optimerad förbrukning och distribution är bra både för plånboken och miljön.
För dig är det ett enkelt val – resten tar vi hand om.

Miljöfrågor ligger hela Exakta nära, i allt ifrån styrelse- och ledningsfrågor till att få ett ansvarstagande som fungerar vid produktionen.

Vår ISO 14001 certifiering genomsyrar hela verksamheten och två gånger årligen granskas vi enligt dess höga krav.

Kvalitet, miljö och kontroll går hand i hand. Exakta är kvalitetscertifierade enligt ISO-9001:2008. Det innebär att vi medvetet och strukturerat arbetar med ständiga förbättringar.

Genom väl implementerade rutiner i kombination med kunnandet och erfarenheten hos vår personal kan vi kvalitetssäkra varje process i produktionen och leverera i rätt tid och på rätt plats.

För dig är det ett enkelt val om du bryr dig om miljö och kvalitet – resten tar vi hand om.

Ställ krav på det tryckeri ni väljer att samarbeta med
för att minska miljöpåverkan – det hjälper oss alla.

Spårbarhet med FSC®

Välj ett FSC-märkt papper vid nästa produktion så bidrar vi tillsammans till att skogsåterplantering fungerar, även för kommande generationer.

FSC-märkning innebär även skydd för urskogar och förhindrar att urbefolkningar tvingas ifrån sina naturliga områden.

Återplantering och avverkning sker utan förstörelse av mark.

CGP – Certifierad Grafisk Produktion

Samma fina tryckresultat. Gång på gång på gång…

CGP – Certifierad Grafisk Produktion baseras ursprungligen på den internationella tryckstandarden ISO12647-2 jämte flera andra kringliggande ISO-standarder. Genom att arbeta efter dessa standarder kan vi garantera en effektiv produktion samt ge samma fina tryckresultat vid varje trycktillfälle.

Svanenmärkning

Med Svanenmärkning ställs mycket hårdare krav än med nu gällande miljölagstiftning.

Vi använder oss endast av de kemikalier och metoder som godkänds av Svanen.

© Exakta 2018