Personlig kundkommunikation med AI

12 december 2018 | Aktuellt

Personlig kundkommunikation med AI

Personlig kundkommunikation med AIEn ökad tillgång av tjänster och produkter ger en ökad valfrihet för kunderna vilket i sin tur medför en allt mindre lojal kund. Kampen om kundernas uppmärksamhet hårdnar och vikten av att vara mer personifierad och relevant i sin kunddialog ökar i takt med denna. För att vara framgångrik måste man möta förändrade kundförväntningar och kundbeteenden.

För att nå ut till marknaden med ert budskap måste ni lära känna kunderna. Ni kan inte behandla alla kunder likadant, budskapet måste vara anpassat efter kundens önskemål. Lär av kundbeteendet och skapa sedan kommunikationsprocesser anpassade till varje kundsegment. Då blir ni mer relevanta. Om ni är mer relevanta så ökar sannolikt kundernas lojalitet.

En nöjd och lojal kund handlar mer och har också en tendens att ge er nya kunder. Det räcker inte längre med att bara ha den bästa produkten eller tjänsten.

Företagets förmåga att utveckla en bättre förståelse för den alltmer medvetna kunden och samtidigt anamma nya teknologier kommer att vara avgörande för vilken framgång man når. 

Genom att göra sin marknadsföring datadriven förvandlar man massmarknadsföring med ett och samma budskap till hela marknaden till att istället bli personlig kundkommunikation där insikt om respektive kund är nyckeln till framgång. Personalisering handlar alltså om att skräddarsy ett erbjudande till respektive mottagare genom att förutsäga ett framtida beteende. Genom att köra samma mängd data flera gånger om och om igen tränas datorn i att känna igen händelser och förutspå kundens nästa steg baserat på tidigare inköp gjorda av liknade kundprofiler.

Lite förenklat kan det beskrivas i tre delar – Data, Insikt och Action. Man kan också säga ”Från data till handling via insikt, datadrivet och automatiserat”.

 

I KORTHET

1: DATADRIVET
– Använd den data ni har om era kunder. Förädla datan för att lära känna kunden bättre. 

2: PERSONIFIERING
– Ett personligt och relevant budskap blir allt viktigare för att öka kundernas lojalitet och minska kundtapp.

3: FRAMGÅNG GENOM REPETITION
– Börja i små steg, återupprepa aktiviteterna. Över tid kommer ni att lära er mer om era kunder och deras köpbeteende och på så sätt bygga upp en trogen och lojal kundbas.

Vill du veta mer?

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår