Vad är Artificiell Intelligens?

28 september 2020 | Kundinsikt

Vad är Artificiell Intelligens?

 

Vi lever i en digitaliserad värld där näst intill allting dokumenteras i data. I takt med att datamängderna ökar och att datorerna blir alltmer kraftfulla ökar även möjligheterna för användningen av Artificiell Intelligens (AI), som i stort sätt handlar om att träna datorn att själv upptäcka samband och mönster. Det är algoritmer där datorn, genom att köra samma mängd data, flera gånger om och om igen tränas i att känna igen händelser. På så sätt kan datorn förutsäga vad som kommer att ske innan det inträffar.

VAD KAN AI ANVÄNDAS TILL? 

AI kan öppna upp till fler spännande möjligheter inom en rad olika områden. Forskare, exempelvis, menar att AI kan hjälpa oss att lösa ett flertal globala problem som människan ännu inte har kunnat lösa. Nedan följer några exempel.

Identifiera plast i haven: AI kan baserat på flygfoton tagna med hjälp av drönare lära sig att känna igen och urskilja föremål i havet. Med hjälp av AI skulle forskare alltså kunna skapa sig en karta över de värst förorenade områdena i världen, och vidta åtgärder för att rengöra drabbade områden.

Studera och kontrollera epidemier. I samband med ett snabbt spridande virus ligger fokus alltid på att minimera spridningen. AI gör det möjligt att hitta historiska datapunkter och förutsäga spridningar. Man skulle kunna hitta så pass korrekt data att förebyggande åtgärder kan vidtas redan innan för att minimiera spridningen.

Mer effektiv energiförbrukning: AI skulle även kunna användas inom energisektorn för att, exempelvis, spara energi. Utifrån energiförbrukningsdata kan AI effektivisera leveransen av energi och därmed på ett bättre sätt möta behovet enligt efterfrågan.

Förhindra global livsmedelskris: Med utgångspunkt från exempelvis väderprognosdata kan AI förutsäga katastrofer som kan leda till livsmedelskriser. AI kan även nyttjas för att producera mer ”effektiva” grödor som skulle kunna öka den totala produktionen.

Ställa mer tillförlitliga medicinska diagnoser: AI kan användas som ett hjälpmedel för läkare när det gäller att analysera bildbaserade testresultat. Man kan även använda AI för att identifiera kännetecken bakom olika sjukdomar. Genom att använda AI ökas noggrannheten samtidigt som kostnader och tid för att ställa rätt diagnos minskar.

HUR KAN AI ANVÄNDAS I MIN VERKSAMHET?

Ovanstående punkter är så pass breda att du nu säkert funderar på hur AI skulle kunna användas för att skapa ett affärsvärde i din verksamhet?

En tydlig trend som vi märkt av mer och mer är nyfikenhet kring hur Machine Learning och Artificiell Intelligens kan tillämpas på ett företags transaktionsdata och inte bara inom forskning, i självkörande bilar eller i smarta hem. Allt fler står i startgroparna för att börja tillämpa algoritmer på sin data för att på så sätt få djupare kunskap om mönster och samband. Vår erfarenhet är dock att bristen på kunskap och praktisk erfarenhet kring hur AI kan användas i praktiken hindrar många från att gå från tanke till handling.

Så låt oss hjälpa dig! Vi har en plattform i vilken din data läses in och därefter låter vi vår AI assistent, ED, lära känna ditt data. Därefter kan ED förutsäga olika saker beroende på vilka modeller vi väljer att konfigurera. Det kan exempelvis handla om att matcha rätt produkter till rätt kund eller att förutsäga vilka av dina kunder som du mer sannolikt kommer att tappa. Detta är bara två exempel på hur AI i praktiken kan användas för att skapa konkreta insikter för dig att agera vidare på.

Vi samarbetar med kunder inom bland annat retail- & resebranschen där vi har flera konkreta exempel på hur våra kunder, med hjälp av AI, skapar affärsnytta. Med oss som samarbetspartner skulle du ha en förlängd analysavdelning som bidrar med expertis kring både strategi och teknik. Allt paketerat i våra abonnemangstjänster. Vi är övertygade om att detta är ett tryggt och smidigt sätt för dig att nå djupare insikt i ditt data.

Vill du veta mer? Kontakta Johan Leveen, VD Exakta Decision

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår