VÅR HISTORIA

Exakta Groups historia startar år 1976 i Hässleholm

Under många år var grunden i produktionen skolkataloger. I första finanskrisens vågor började man inse nödvändigheten av att lyfta blicken och hitta nya vägar framåt. Detta ledde till att Håkan Larsson 1998 rekryterades till ny VD. Exaktas tillväxt ökade därefter kontinuerligt, både organiskt och via förvärv.

 

En del av strategin var att titta på andra bolag för att få igång tillväxten. I motsats till gängse praxis i branschen valde man att, tillsammans med malmötryckeriet Printings ägare, fusionera två företag för att skapa ett nytt starkt bolag vid namn Exakta Printing. Detta skedde under 2009. Under de därpå följande åren har det både förvärvats och bildats nya bolag inom koncernen.

 

2014 var det dags för ytterligare ett stort steg då Patrick Andersson, ägare av välrenommerade Tryckfolket AB, grundat 1979, kom in som delägare i Exaktakoncernen. Härigenom bildades en ny välkonsoliderad ägarkonstellation under koncernnamnet Exakta Group AB.

 

Exakta har tagit steget in i den framtid där vi fortsätter att anpassa oss till våra kunders nuvarande och framtida behov. Vi är en ständigt lärande organisation och har vid förvärv sett en självklarhet i att ta till vara på våra nya kollegors kompetenser och erfarenheter.

 

Exaktakoncernen är ett privatägt aktiebolag som befinner sig i stark tillväxt och expanderar såväl organiskt som via förvärv. Exakta med verksamhet i Malmö, Borås. Lidköping, Karlstad och Hässleholm har ca 260 anställda och en omsättning på ca 600 miljoner kronor. Koncernen består av ett antal dotterbolag med olika angränsande spetsområden. Vår styrka är vår bredd som gör att vi kan möta våra kunder i olika stadier av behov.

Vill du veta mer?

- Skicka iväg en intresseanmälan nedan så återkommer vi till dig!