VÅR STRATEGI

Vår strategi är att utveckla våra försäljningskanaler och att ständigt bredda och förädla vårt erbjudande

 

Detta skall vi göra såväl genom förvärv som organisk tillväxt. För att fortsätta att utvecklas och vara en god samarbetspartner till våra kunder lägger vi stor vikt vid att vara ett sunt och stabilt företag. Vi är ständigt nyfikna på vad framtiden kan erbjuda av spännande affärsmöjligheter.

 

Ett partnerskap med Exakta är ett partnerskap med en ekonomiskt stabil aktör med ett brett utbud. Vi verkar i flera effektiva kanaler där vi möter våra kunder. Må det vara vid personliga möten, i upphandlingar eller på nätet. Vi finns där du finns och hjälper dig att kommunicera med kunder, anställda och olika intressegrupper.

 

Framgent förutspår vi en allt mer stabil marknad med färre renodlade tryckerier och fortsatt minskande volymer; dessa förväntas därefter plana ut. Mindre tryckvolymer och kortare ledtider i kombination med ökade priser i tidigare s.k. lågprisländer kan tänkas leda till att jobb flyttas till Sverige igen. De företag som kan leverera helhetslösningar till sina kunder och publicering i flera kanaler har goda förutsättningar för att bli sunda och framgångsrika. I denna exklusiva skara finner du Exakta Group med dotterbolagen Exakta Print, Exakta Profile, Exakta Creative, Exakta Software och Exakta Photo. 

 

Vår uttalade intention är att bli en ledande aktör på framför allt den inhemska marknaden. Vår framgång bygger dels på att vara ett företag i förflyttning där kärnan till framgång ligger i ett erbjudande rätt i tiden, dels i att förstå och ta tillvara på förvärvad kompetens och öppet och ödmjukt lära av varandra. Tillsammans sitter vi på en enorm kunskapsbank.

Vill du veta mer?

- Skicka iväg en intresseanmälan nedan så återkommer vi till dig!