EXAKTA

Ditt hållbara tryckeri

Besök vår e-handelarrow2

Shop.exakta.se

-

Ackumulerad solenergiproduktion från vår solcellsanläggning

-

CO2-utsläpp sparade

-

Motsvarighet i antal nyplanterade träd

Anpassade lösningar

Effektiv avfallshantering

8%

Exakta har en proaktiv inställning till miljön och strävar efter att kontinuerligt minska mängden brännbart avfall. Genom förbättrade åtgärder i källsortering och avancerade återvinningstekniker har vi lyckats minska vår andel brännbart avfall med 1% varje år sedan två år tillbaka. Idag ligger vi på 8%, vilket visar på en stadig förbättring och vårt fortsatta engagemang för att minska miljöpåverkan.

Kontor

5

Exakta är representerade i Malmö, Borås, Lidköping, Karlstad och Stockholm. Genom rikstäckande närvaro säkerställer vi nära kundkontakter över hela Sverige. Vår geografiska spridning stärker vår servicekapacitet och förbättrar vår förmåga att förstå och tillmötesgå regionala behov på ett effektivt sätt.

Minimering av utsläpp

15%

Exakta är stolta över att ha implementerat energieffektiviseringar som minskat våra utsläpp med 15%. Genom att installera solceller, uppgradera till energisnål belysning och komprimeringssystem samt återvinna värme från våra kompressorer, stärker vi vårt engagemang för en renare planet.

År av tryckexpertis

48

Sedan starten 1976 har Exakta Group vuxit från lokala rötter i Hässleholm till en nationell kraft inom tryckbranschen. Genom strategisk tillväxt och smarta förvärv har vi ständigt utvecklats. Med 260 experter över Sverige och en omsättning på 700 miljoner kronor, är vårt engagemang för innovation och kundanpassning kärnan i vår framgång.

LÄS MER OM HUR VI ARBETAR FÖR EN REN OCH SUND FRAMTID