En trygg partner vid offentlig upphandling

28 oktober 2021 | Aktuellt

En trygg partner vid offentlig upphandling

offentlig upphandling

På Exakta jobbar vi med kunder av många olika slag. En grupp av kunder med särskilda förutsättningar är verksamheter i den offentliga sektorn. Dessa kunder förvaltar våra gemensamma skattemedel och ska därför följa upphandlingslagstiftningarna, däribland Lagen om offentlig upphandling (LOU).

På Exakta har vi ett särskilt anbudsteam som jobbar just med offentliga kunder. Anbudsteamet har mångårig erfarenhet av offentliga upphandlingar och är en trygg partner vid denna typ av affärer. Vi erbjuder därför inte bara möjligheten att diskutera grafiska tjänster utan kan även bistå med expertis rörande praktiska upphandlingsfrågor.Som en ledande grafisk koncern kan offentliga kunder vara trygga med våra leveranser.

Vår moderna produktionsprocess erbjuder en hög standard både avseende kvalitet och hållbarhet. Vi innehar branschaktuella certifieringar och intyg som styrker vår förmåga att leverera vad som krävs och efterfrågas. Myndigheter och enheter har en del lagkrav på sig gällande sina produkter. Ett sådant exempel är lagarna rörande digital tillgänglighet som sedan 2019 ska följa europeiska standarder. Dokument som tillhandahålls på webben måste anpassas för personer med svårigheter i syn, läsförmåga och motorik. Det kan vara uppläsning av text och digitalt ifyllande och layoutmässiga aspekter såsom färgsättning och kontraster.

Vi på Exakta har särskild expertis även på detta område.Exakta kan på bred front erbjuda tjänster till offentliga verksamheter. Vår stora katalog av nöjda offentliga kunder är ett intyg på det och vi är glada över att kunna fortsätta biträda denna del av vårt samhälle även framöver.

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår