Specialister i en föränderlig värld
Mycket mer än bara ett tryckeri

Under ett och samma tak har vi samlat kunskap och erfarenhet för att tillgängliggöra enkla lösningar för våra
kunder. I över 45 år har vi levererat skolkataloger, och idag jobbar vi med allt ifrån visitkort till fasadvepor. 
Oavsett bransch arbetar vi för att förenkla och underlätta kommunikation, både digitalt och genom tryck.

 

För E-commerce by partner

Exakta specialiserar sig på att integrera e-handelsplattformar med effektiv produktion, erbjuder ett brett sortiment och pod-metodik för att spara kostnader och miljö, med fokus på högsta produktkvalitet.

För Public Bid

Exaktas Anbudsteam erbjuder expertis inom offentliga avtal och lagen om offentlig upphandling, vilket gör oss till en trygg partner i alla upphandlingar. Vår erfarenhet garanterar smidiga leverantörsbyten och maximalt värde för skattepengarna.

För Publishing

För tidskrifter och förlag erbjuder vår digitala plattform enkel beställning och miljövänlig produktion, kombinerat med personlig assistans och effektiv distribution för en komplett trycklösning.

För Pharma

Som expert inom Pharma erbjuder Exakta långvarig erfarenhet av att driva komplexa avtal med branschspecifika krav, och vår förmåga att leverera kvalitetssäkrade produkter gör oss till en idealisk partner.

För Retail

Vi förstår retail och behovet av effektiv butiksanpassad marknadsföring. Exakta är en marknadsplats som ger dig möjlighet att enkelt beställa och skapa skräddarsydda lösningar för framgångsrika kampanjer.

För Industry

Exakta, med sin djupa förståelse för tillverkningsindustrins krav på trycksaker och produkter, erbjuder optimalt samarbete med hög personlig service, leveranssäkerhet och kvalitet, allt på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Vår historia

1976

Exakta Groups historia startar år 1976 i Hässleholm

1998

Under många år var grunden i produktionen skolkataloger. I första finanskrisens vågor började man inse nödvändigheten av att lyfta blicken och hitta nya vägar framåt. Detta ledde till att Håkan Larsson 1998 rekryterades till ny VD. Exaktas tillväxt ökade därefter kontinuerligt, både organiskt och via förvärv.

2009

En del av strategin var att titta på andra bolag för att få igång tillväxten. I motsats till gängse praxis i branschen valde man att, tillsammans med malmötryckeriet Printings ägare, fusionera två företag för att skapa ett nytt starkt bolag vid namn Exakta Printing. Detta skedde under 2009. Under de därpå följande åren har det både förvärvats och bildats nya bolag inom koncernen.

2014

2014 var det dags för ytterligare ett stort steg då Patrick Andersson, ägare av välrenommerade Tryckfolket AB, grundat 1979, kom in som delägare i Exaktakoncernen. Härigenom bildades en ny välkonsoliderad ägarkonstellation under koncernnamnet Exakta Group AB.

Idag

Exaktakoncernen är ett privatägt aktiebolag som befinner sig i stark tillväxt och expanderar såväl organiskt som via förvärv. Exakta med verksamhet i Malmö, Borås. Lidköping, Karlstad, Stockholm och Hässleholm har ca 260 anställda och en omsättning på ca 600 miljoner kronor. Koncernen består av ett antal dotterbolag med olika angränsande spetsområden.

Framåt

Exakta har tagit steget in i den framtid där vi fortsätter att anpassa oss till våra kunders nuvarande och framtida behov. Vi är en ständigt lärande organisation och har vid förvärv sett en självklarhet i att ta till vara på våra nya kollegors kompetenser och erfarenheter. Vår styrka är vår bredd som gör att vi kan möta våra kunder i olika stadier av behov.

LÄS MER OM HUR VI ARBETAR FÖR EN REN OCH SUND FRAMTID