Pressmeddelande 13/05/2015

- Exakta Group blir delägare i trycka.se

Exakta Group är från den 7 maj delägare i Printgruppen i Växjö. Printgruppen äger domänerna trycka.se, canvaspicasso.se samt Printlit internationellt, där de är helt inriktad på försäljning av grafiska produkter via internet. Förvärvet är ett viktigt steg i Exaktas utveckling för att kunna möta kunder även i nya kanaler. Förvärvet innebär vidare att Exakta kommer producera de tryckta produkterna i Printgruppens erbjudande. Printgruppen är en snabbt växande aktör på den allt viktigare marknaden för standardiserade trycksaker.

EXAKTA GROUP är en av Sveriges ledande grafiska koncerner. Med ett erbjudande i tiden, där fokus ligger på publicering via flera mediaval, för att därmed vara en komplett partner för kundens totala behov av grafisk kommunikation. Vi kallar det ”Framtidens kommunikation”. Exaktakoncern omsätter ca 350 mkr och är 200 anställda. I Exakta ingår bolagen Exakta Print AB, Exakta XL AB (70%), Exakta Decision AB (40%), Exakta Media AB, Tryckfolket AB, Tryckfolket Distribution AB, samt AM-Tryck AB (51%).

PRINTGRUPPEN ett av Sveriges snabbast växande e-handelsbolag med tryckeriverksamhet. Bolaget är marknadsledande med e-handelslösningar inom print och har helt egenutvecklade webbplattformar och administrationssystem. Genom sina webbplatser har man verksamhet i 8 olika länder i Europa, med huvudfokus på den skandinaviska marknaden.

Kommentera

Ett fungerande föreningsliv för både unga och gamla

Exakta är partner till Folkspel som stöttar klubbar, föreningar och organisationer över hela...

Read more

Pressmeddelande 27/08/2015

- Exakta Group – ny ägare till Tema Klasskort

Exakta Group är från den 6 juli ägare till Tema...

Read more