Pressmeddelande 27/08/2015

27 augusti 2015 | Pressmeddelanden

Pressmeddelande 27/08/2015

- Exakta Group – ny ägare till Tema Klasskort

Exakta Group är från den 6 juli ägare till Tema Klasskort Sweden AB, beläget i Grevie i Skåne. Tema Klasskort är marknadsledande på den svenska marknaden avseende skolkataloger och porträttserier från förskola till gymnasium. Förvärvet är ett viktigt steg i Exaktas strategi att äga tryckintensiva bolag med en stark marknadsposition. Tema Klasskort uppfyller både dessa kriterier.

Tema Klasskort Sweden AB är marknadsledande inom skolfotobranschen i Sverige. Verksamheten har utvecklats mycket det senaste åren, där bolaget via egenutvecklade webbplattformar och administrationssystem står väl rustade för att möta framtiden. Bolaget omsätter 80 mkr, med 35 medarbetare.

Exakta Group är en av Sveriges ledande grafiska koncerner. Med ett erbjudande i tiden, där fokus ligger på publicering via flera mediaval, för att därmed vara en komplett partner för kundens totala behov av grafisk kommunikation. Vi kallar det ”Framtidens kommunikation”. Exaktakoncernen omsätter ca 400 mkr och är 240 anställda. I Exakta ingår bolagen Exakta Print AB, Exakta XL AB (70%), Exakta Decision AB (40%), Exakta Media AB, Tryckfolket AB, Tryckfolket Distribution AB, AM-Tryck AB (51%), trycka.se (30%), samt numera även Tema Klasskort AB.