Pressmeddelande 15/06/2016

Tema Klasskort Sweden AB förvärvar Pixy Bild

- ”Med ambitionen att vara Sveriges ledande aktör inom skolfoto tar vi ytterligare ett steg på vägen”

Från inledningen av maj 2016 har Tema Klasskort förvärvat Pixy Bild via en inkråmsaffär. Detta innebär att säljare och alla order går över till Tema Klasskort, där det bedöms tillföra 8 mkr i omsättning redan för 2016. För 2016 bedöms Tema Klasskort omsätta 80 mkr, med ett positivt rörelseresultat. Genom förvärvet förstärker Tema Klasskort AB sin ledande position på marknaden där ambitionen är att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv.

 

Tema Klasskort Sweden AB är marknadsledande inom skolfotobranschen i Sverige. Verksamheten har utvecklats mycket det senaste åren, där bolaget via egenutvecklade webbplattformar och administrationssystem står väl rustade för att möta framtiden. Bolaget omsätter 80 mkr, med 35 medarbetare.

Exakta Group är en av Sveriges ledande grafiska koncerner. Med ett erbjudande i tiden, där fokus ligger på publicering via flera mediaval, för att därmed vara en komplett partner för kundens totala behov av grafisk kommunikation. Vi kallar det ”Print and Beyond”. Exaktakoncern omsätter ca 400 mkr och är 240 anställda. I Exakta ingår bolagen Exakta Print AB, Exakta XL AB (70%), Exakta Decision AB (40%), Exakta Media AB, Tryckfolket AB, Tryckfolket Distribution AB, AM-Tryck AB (51%), trycka.se (30%), samt Tema Klasskort AB (51%).

 

Med vänlig hälsning
Magnus Bagge, VD Tema Klasskort AB och Håkan Larsson, VD Exakta Group

 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Bagge
VD Tema Klasskort AB
+46 70 523 33 55

Kommentera

Uppgradering av maskinpark

- Exakta XL AB, som ingår i Exakta Group AB investerar i en toppmodern UV-hybridskrivare VUTEK...

Read more

Exakta förvärvar Strokirk Landströms

"Med ambitionen att bli Sveriges ledande grafiska aktör tar vi ytterligare ett steg på vägen."

...

Read more