Uppgradering av maskinpark

26 juni 2015 | Tryck

Uppgradering av maskinpark

- Exakta XL AB, som ingår i Exakta Group AB investerar i en toppmodern UV-hybridskrivare VUTEK GS3250LX PRO.

”Vi uppgraderar vår maskinpark för att möta våra kunders ökande behov. Den nya maskinen tillför både ökad produktionskapacitet, samt den senaste tekniken inom kvalitet och miljö”, säger Exakta XL: s VD och delägare Mats Björklund. Maskinen tas i drift under augusti månad.

Exaktakoncernen förväntas 2015 nå en omsättning på 400 mkr, vilket förverkligas genom 200 kompetenta medarbetare. Exakta XL är en viktigt del av Exaktakoncernen, där man står för erbjudandet av helhetskoncept inom skylt och displayproduktion. Exakta XL förväntas 2015 omsätta 30 mkr, med god lönsamhet.

Håkan Larsson

VD Exakta Group AB