Pressmeddelande 05/04/2017

05 april 2017 | Pressmeddelanden

Pressmeddelande 05/04/2017

Exakta Group och Vindspelet skapar ett starkt grafiskt företag i Borås

- ”Med ambitionen att bli Sveriges ledande grafiska aktör tar vi ytterligare ett steg på vägen”.

Exakta Borås och Vindspelet bildar från 2 maj ett gemensamt bolag under namnet Exakta Vindspelet. Med en förväntad omsättning på 90 mkr per år, bildas en stark grafisk helhetsaktör i sydvästsverige. Verksamheten kommer samlas i Vindspelets nybyggda lokaler. Exakta Group blir huvudägare med 51% av ägandet. Hans Ekelund kommer verka som VD för Exakta Vindspelet, där även Jan Linusson (delägare) och Peter Fäldt (delägare) kommer ha en aktiv roll i företagets fortsatta utveckling. I ledningsgruppen kommer även Anders Persson, nuvarande platschef på Exakta Borås att ingå.

Vi ser stora synergier i samgåendet och har samsyn på våra kunders framtida förväntningar på en grafisk partner. Exakta och Vindspelet har ett stort fokus på aktiv försäljning och ett brett erbjudande rätt anpassat utifrån kundernas behov. Med gemensamma resurser får vi ytterligare möjligheter att utveckla erbjudandet vidare.

Genom förändringen tar vi ytterligare ett aktivt agerande för att leda den grafiska branschens utveckling, med syfte att möta kundernas nya behov inom grafisk kommunikation

 

VINDSPELET har en lång historia av tillväxt och lönsamhet som ett starkt grafiskt företag i Borås. De senaste åren har präglats av dålig lönsamhet till följd av en offensiv satsning som krävde stark tillväxt för att kunna nå lönsamhet. Tillväxten har inte varit tillräcklig. Vindspelet har idag totalt 35 anställda och omsätter 66 mkr. På kundsidan finns en lång rad av starka varumärken som valt Vindspelet som grafisk partner.

EXAKTA GROUP är en av Sveriges ledande grafiska koncerner. Med ett erbjudande i tiden, där fokus ligger på publicering via flera medieval, för att därmed vara en komplett partner för kundens totala behov av grafisk kommunikation. Vi kallar det ”Print and Beyond”. Exaktakoncernen kommer omsätta drygt 500 mkr och ha 260 anställda.

I Exakta ingår bolagen Exakta Print, Exakta XL, Exakta Decision, Exakta Media, Exakta Profile, Exakta Supply Chain, Exakta Foto, AM-Tryck, C4 Media, Printgruppen, samt genom detta förvärv, Exakta Vindspelet.

 

För ytterligare information kontakta:

Håkan Larsson, Exakta Group
+46 70 160 60 18

Hans Ekelund, Vindspelet
+46 70 145 00 31