Pressmeddelande 13/11/2017

Exakta växer med nytt förvärv!

- ”Med ambitionen att bli Sveriges ledande grafiska aktör tar vi ytterligare ett steg på vägen”.

Vi ser en ökad efterfrågan hos våra kunder avseende helhetslösningar för grafisk kommunikation. En viktig del är själva hanteringen av tryckta produkter efter produktion. Genom dagens förvärv optimeras resurserna att tillgodose våra kunders nuvarande och framtida behov.

Exakta Supply Chain och DR Experten skapar tillsammans en ledande aktör inom fullfilment till den grafiska branschen och bildar från 1 december ett gemensamt bolag under namnet Exakta Supply Chain. Med en förväntad omsättning om 30 mkr skapas en stark aktör inom fullfilment. Huvudverksamheten består av kampanjpackning, inplastning, kuvertering, lagerhållning samt plock och pack. Enkelt uttryckt – vi hjälper våra kunder att nå sina mål med en enklare hantering.

Bolaget ägs av Exakta Group (huvudägare) med Patrik Valentinsson samt Jan Simonsen som delägare. Verksamheten kommer ledas av Patrik Valentinsson som VD. Jan Simonsen blir övergripande produktionsansvarig och Thomas Nordlundh säljansvarig.

Vi ser stora synergier i samgåendet och har samsyn på våra kunders framtida förväntningar på en grafisk partner. Tillsammans breddar vi erbjudandet, där vi blir effektiva från små till riktigt stora uppdrag.

Genom förändringen tar vi ytterligare ett aktivt agerande för att leda den grafiska branschens utveckling. Detta för att möta kundernas nya behov inom grafisk kommunikation.

 

DR EXPERTEN är specialist på alla typer av direktreklam och mailingutskick. Kuvertering, adressering med inkjet, inplastning, portooptimering, laserprint är några av deras område.

EXAKTA GROUP är en av Sveriges ledande grafiska koncerner. Med ett erbjudande i tiden, där fokus ligger på publicering via flera mediaval för att därmed vara en komplett partner för kundens totala behov av grafisk kommunikation. Vi kallar det ”Print and Beyond”. Exaktakoncernen kommer omsätta drygt 500 mkr och ha 260 anställda.

I Exakta ingår bolagen Exakta Print, Exakta XL, Exakta Decision, Exakta Media, Exakta Profile, Exakta Creative, Exakta Software, Exakta Foto, Exakta Supply Chain samt Exakta Vindspelet.

 

För ytterligare information kontakta:

Håkan Larsson, Exakta Group
+46 70 160 60 18


Patrik Valentinsson, DR Experten
+46 70 594 93 30

Kommentera

Pressmeddelande 05/04/2017

Exakta Group och Vindspelet skapar ett starkt grafiskt företag i Borås

- ”Med ambitionen att bli...

Read more

Exakta Print förvärvar Wiking Tryck i Malmö

”Med ambitionen att bli Sveriges ledande grafiska aktör tar vi ytterligare ett steg på vägen”.

Read more